Nyheter

 • Fördelar med extruder med dubbla skruvar

  Slitage På grund av öppningens bekvämlighet kan slitagraden på gängkomponenter och inre hylsa hos tunnan hittas när som helst för att utföra effektivt underhåll eller byte. Det kommer inte att upptäckas när det finns problem med extruderingsprodukter, vilket kommer att orsaka onödig ...
  Läs mer
 • Gjutform och dess vanliga typer

  Gjutform är en vanlig process inom industriell tillverkning. Baidu Encyclopedia förklarar att för att få delarnas strukturella form används andra lättformade material för att göra delarnas strukturform i förväg och sedan läggs formen i sandformen, så ett hålrum med ...
  Läs mer
 • Skillnad mellan extruder med dubbelskruv och extruder med en skruv

  Materialöverföringsläge I enskruvsträngsprutmaskin används friktionsmotstånd i fast transportsektion och visköst drag i smälttransportsektion. Friktionsegenskaperna hos fasta material och viskositeten hos smälta material bestämmer transportbeteendet. Om friktionsprestanda för någon kompis ...
  Läs mer